Inlösenfeature

Flexibla avvecklingsvalutor

"Som kund hos Clearhaus kan du få dina pengar utbetalda i följande 6 valutor: SEK, DKK, GBP, NOK och USD."

Flexibla avvecklingsvalutor big icon
white wave graphic
Flexibla avvecklingsvalutor icon

Hur fungerar det?

När du är kund hos Clearhaus kan du ha upp till sex olika konton i varsin valuta. På ditt avräkningskonto finns beloppen du mottagit. Vi betalar dig - vanligtvis veckovis - och överför beloppet det du mottagit föregående vecka. När vi betalar dig, kan du välja om du vill motta din utbetalning i en eller flera av de sex valutorna.

Om du önskar att ha mer än ett avräkningskonto, ska du ha ett inlösenavtal för varje enskilt konto.

settlements

Varför bör jag välja flexibel avveckligsvaluta?

Det är en fördel att ha flera avräkningskonton, om du mottar betalningar i en av de sex valutorna och samtidigt också har utgifter dessa valutor.

Här är ett exempel: Du är en svensk webbshop-ägare och du får bara betalningar i SEK. Detta är idealt så länge alla dina kunder - eller i varje fall de flesta av dem betalar i SEK. Låt oss anta att du väljer att lokalisera din webbshop till den danska marknaden och därmed börjar motta betalningar i DKK samtidigt som du har utgifter i DKK eftersom du anställt en lokal markandsexpert och köper loka reklam.

Detta kommer att betyda att om du fortfarande får ditt konto avräknat i SEK, ska du först betala ditt inlösenföretag för att de växlar dina betalningar i DKK till SEK. Senare måste du igen betala för att växla pengarna från SEK till DKK, när du ska betala för den lokala marknadsexperten.

Det är slöseri av pengar. Det bättre för dig att ha ett avräkningskonto i både SEK och DKK, så att du kan betala dina utgifter i SEK och på det sättet undgå växling av valuta.

Vänligen notera att det endast är lönsamt att få dina pengar utbetalda i olika valutor om du har kostnader i den valutan. Om alla dina kostnader är i SEK, är det mest lönsamt att få alla dina pengar utbetalt i SEK - oavsett vilken valuta dina kunder betalar med, eftersom vi oftast erbjuder en billigare växelkurs än din egen bank.

Vänligen bemärk att det endast är lönsamt att få dina pengar utbetalda i olika valutor om du har omkostnader i flera valutor. Om alla dina omkostnader är i SEK lönar det sig att få hela din omsättning utbetald i SEK - oavsett vilken valuta dina kunder betalar i. Detta beror på att vi oftast kan erbjuda en billigare växlingskurs än din egen bank kan.

Tillbaka till Clearhaus.com

Ställ en Fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: