Inlösenfeature

Joustavat maksujaksot

Som kund hos Clearhaus kan du välja hur ofta du vill få utbetalt från ditt handlarkonto. Alternativen är dagligt, veckovis eller månatligt.

Joustavat maksujaksot big icon
white wave graphic
Joustavat maksujaksot icon

Hur fungerar det?

En utbetalninsperiod anger hur ofta du får utbetalt från ditt handlarkonto. Det vill säga, hur ofta vi överför dina pengar till ditt bankkonto.

När du blir kund hos Clearhaus får du pengarna automatiskt utbetalda en gång i veckan. Din utbetalningsperiod är från måndag till måndag *och du får dina pengar utbetalda nästa torsdag.

Vänligen bemärk: Dagliga utbetalningar är endast möjliga i specialfall som baserar sig på kriterier fastställda av vårt risk och supportteam.

funding

Varför är det viktigt?

Även om en veckovis utbetalning fungerar bra för de flesta, är det inte nödvändigtvis för dig. Om ditt företag har känsligt kassaflöde kan det vara en fördel att få utbetalt dagligt. På det sättet får du kontinuerligt in pengar på ditt bankkonto.

Det kan också vara att du har ett företag med en prenumerationsbaserad affärsmodell och därför mottar betalningar en gång om månaden. Om det är fallet, är månatlig utbetalning mer passande för dig, då det kommer att göra bokföringen enklare.

Vill du ha dagligt eller månatligt utbetalt?

Om du önskar att ändra din utbetalningsperiod till daglig eller månatlig, kan du ringa oss på +45 8282 2200 eller skicka e-post till support@clearhaus.com. Vi kommer att göra en riskvärdering av din affärsmodell och avgöra om du kan ändra din utbetalningsperiod.

Som ny kund kan du ange önskad utbetalningsperiod i din ansökan.

Tillbaka till Clearhaus.com

Ställ en Fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: