Tech-feature

Automatisk hantering av återkrav

Som kund hos Clearhaus kan du använda vår API för att automatisera hanteringen av chargebacks - även kallade för tvister.

Automatisk hantering av återkrav big icon
white wave graphic
Automatisk hantering av återkrav icon

Hur fungerar det?

Clearhaus mottar varje kväll information om chargebacks. Denna information gör vi tillgänglig i vår API. Du får en överblick över dina tvister. Du kan också acceptera, avvisa eller gå igenom dina tvister i API:et.

I API:et hittar du detaljer om dina chargebacks (datum, belopp, kategorier, orsaker osv.) samt relaterade transaktioner, dokumenter och kommenterar. Det finns två typer av dokument. De dokument som laddas upp av kortinnehavarens bank, som förklarar orsakerna till chargebacken och de dokument som du laddar upp för att stödja din avvisning.

API:et samlar in all information om varje chargeback på ett ställe, vilket gör det enklare för dig att besvara en chargeback - och håller dig uppdaterad om dina aktuella tvister.

acm

Vänligen bemärk att vår API har också andra funktioner, till exempel automatisk kontoavstämning. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår API genom att utveckla nya funktioner som våra kunder kan dra nytta av.

Varför bör jag automatisera hanteringen av chargebacks?

Du sparar både tid och pengar genom att automatisera hanteringen av dina chargebacks. Du behöver inte en anställd som manuellt ska hitta alla dokument och data om chargebacken.

När processen sköts manuellt kan viktiga dokument lätt glömmas. Dessa mänskliga fel kan undvikas genom att automatisera processen.

Tack vare API:en blir det mycket enklare att samla in och ladda upp relevanta dokument för varje sak. Det ökar dina chans att vinna chargebacken.

Du hittar mer teknisk information här: developer.clearhaus.com/rels/disputes.

Vill du ha automatisk chargebackhantering i din webbshop?

För att integrera vår API behöver du en utvecklare eller någon annan med liknande kompetenser.

Om du är intresserad av att prova vår API kan du läsa mer om det här: developer.clearhaus.com/merchant-api/start/#client-registration här kan du också begära tillgång till vår API.

Tillbaka till Clearhaus.com