Vill du lämna ett klagomål?

Om du är missnöjd med Clearhaus service eller hur vi har hanterat ditt ärende uppmanar vi dig att diskutera detta med din vanliga kontakt eller att besöka vår Helpdesk.

Om detta inte leder till en lösning på ditt problem har du möjlighet att skicka ett formellt klagomål till vår klagomottagare.

Juridiska Avdelningen - Klagomottagaren Clearhaus A/S

Adress: P. O. Pedersens Vej 14 8200 Aarhus N

Eller via e-post: complaints@clearhaus.com

Tillbaka till Clearhaus.com

Ställ en Fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: