Tillbaka till Clearhaus.com

Lämna in ett klagomål

Om du är missnöjd med Clearhaus service eller hur ditt ärende har blivit hanterat, uppmanar vi dig att kontakta din kontaktperson eller besöka vår Helpdesk.

Om detta inte löser ditt problem, kan du skicka in ett formellt klagomål till:

Juridiska avdelningen - Klagomålsansvarig Clearhaus A/S

Adress: P. O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N

Eller via e-post: complaints@clearhaus.com

Ställ en Fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: