Tillbaka till bloggen

En kort guide till onlinebetalningar

När en kund genomför en betalning i en webbshop, sätter det igång en kedjereaktion. Betalningen går igenom fyra parter innan den tillslut kommer fram till webbshoppen. Vet du vem dessa parter är och hur betalningen behandlas under vägen? Det ska vi se närmare på i detta inlägg.

Four Party Scheme

Online-betalningsnätverket kallas ofta för Four Party Scheme (även om det oftast är sex parter involverade). Four Party Scheme innefattar alla aktörer som är involverade i en onlinebetalning. I bilden nedan kan du se Four Party Scheme. Vi har också lagt till pilar som visar vilka parter som interagerar med varandra.

the four party scheme showing the parties involved in processing an online payment
The Four Party Scheme

Kortinnehavare

Kunden kallas oftast för kortinnehavare. Det kan både vara en privatperson eller ett företag.

Webbshop

Webbshoppen är den säljande parten - det är alltså de som säljer en vara och som slutligen mottar betalningen från kortinnehavaren. För att kunna acceptera kortbetalningar måste webbshoppen välja en gateway och teckna ett inlösenavtal med en inlösare. Webbshopsägaren kallas på engelska för “merchant”.

Gateway

Gatewayen står för den tekniska betalningsetupen i webbshoppen. De är bland annat ansvariga för betalningsfönstret och inställningen av betalningsmetoder och säkerhetsfunktioner.

Gatewayn samlar in betalningsinformationen, som de sedan skickar vidare i en krypterad version till inlösaren.

Inlösare

Inlösaren behandlar betalningen och ser till att pengarna blir överförda från kortinnehavarens bankkonto till webbshoppens bankkonto.

De mottar betalningsuppgifterna från gatewayn, varefter de kontaktar kortinnehavarens bank för att kontrollera att kortet är giltigt och att det finns tillräckligt med pengar på kontot för att genomföra köpet. Detta kallas för auktorisation. Om auktorisationen genomförs, reserverar inlösaren beloppet på kortinnehavarens konto. När webbshoppen har skickat varan, meddelas inlösaren om att de kan dra pengarna från kortinnehavarens konto. Inlösaren överför pengarna till webbshoppen enligt den överenskomna utbetalningsperioden i inlösenavtalet.

Kortutfärdare

Den bank, som har utfärdat betalkortet, kallas för kortutfärdaren - det är som regel kundens bank. Bankens uppgift är att bekräfta kortets giltighet och kontrollera att det finns tillräckligt med pengar på kontot för att genomföra köpet. Det är alltså den andra parten i auktorisationsprocessen.

Kortorganisation

Kortorganisationen är ‘’brandet’’ på betalkortet, till exempel Visa eller Mastercard. Kortorganisationen faciliterar kommunikationen mellan inlösaren och kortutfärdaren. De parar ihop kortuppgifterna som inlösaren har mottagit med den relevanta banken, så att inlösaren kan få betalningen auktoriserad.

Varför heter det Four Party Scheme när det finns sex parter?

Four Party Scheme har fokus på de fyra huvudparterna i en onlinebetalning (kortinnehavare, webbshop, inlösare och kortutfärdare), men det är viktigt att inte glömma de två faciliterande parterna.

Gatewayn är väsentlig för behandlingen av en onlinebetalning och det är oftast de som har kontakt med webbshoppen. Utan gatewayns tekniska setup kan inlösaren inte hämta kortuppgifterna.

Kortorganisationerna är lika viktiga eftersom kontakten mellan inlösaren och kortutfärdaren inte skulle vara möjlig utan deras hjälp.

Termen “Four Party Scheme” används eftersom de fyra centrala parterna är separata enheter, medan gatewayn och kortorganisationen delar och upprätthåller förbindelsen mellan dem.

Ibland är en part integrerad med en annan. Det finns till exempel betallösningar som erbjuder både gateway- och inlösentjänster. Ett annat exempel är den “gamla” betalningsmodellen, där kortutfärdaren kunde ta hand om inlösendelen (det kallas för Third Party Scheme).

Sammanfattning

Kort sagt så består en transaktion av två delar. Först blir kortinformationen skickad från kortinnehavaren genom alla parter till kortutfärdaren. Om kortinformationen är giltig blir betalningen godkänd och den andra delen sätts igång. Här överförs pengarna i motsatt riktning, från kortutfärdaren genom inlösaren till webbshoppen. När webbshoppen har mottagit betalningen för den sålda varan eller tjänsten är betalningsprocessen fullgjord.

Tillbaka till Clearhaus.com

Ställ en Fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: