Tillbaka till bloggen

Så skyddar du din webbshop mot bedrägerier

Vad är bedrägeri?

Bedrägeri är när man med avsikt presenterar falsk information. Syftet med bedrägeri är att uppnå vinst på någon annans bekostnad. Vinsten kan vara:

Bedrägeri kan förekomma som både ord eller handlingar - som omfattar falsk eller missvisande anklagelser och döljande av relevant information.

Bedrägeri i förbindelse med e-handel kallas för betalningsbedrägeri och omfattar endera en olaglig eller falsk transaktion. Betalningsbedrägeri är inte ett nytt problem. Sedan en lång tid tillbaka har bedragare föredragit att stjäla fysiska betalningskort och använda dem till att köpa varor. Detta sker ännu idag, men bedrägeri inom e-handel har blivit mer vanligt.

Bedrägeri inom e-handel är olagliga och falska transaktioner gjorda i en webbshop. Den största skillnaden mellan fysisk och online betalningsbedrägeri är att man inte nödvändigtvis behöver ha det fysiska kortet i sitt förfogande när man köper online. Allt bedragaren behöver är kortinformationen. Hackare kan stjäla denna information, då det ofta är lagrat och överfört digitalt. Hackare endera:

I bägge fallen används informationen för falska transaktioner.

Enligt Nilson Rapporter från 2015 och 2016 har bedrägeri världen över:

Orsaken till den stora ökningen sedan 2010 är högst antagligen den stora tillväxten inom e-handel för samma period.

Varför sker bedrägeri?

En stor mängd kortinformation lagras online och därmed har det blivit enklare för hackare att får tillgång till denna information.

Varje gång man hittar nya sätt att förebygga bedrägeri, kommer hackaren med nya sätt hur de kan undgå dessa.

 1. Det finns två huvudorsaker till varför bedrägeri idag sker så ofta som det gör:

 2. Det är relativt enkelt för hackare att stjäla kortinformation Det är enkelt att köpa denna information på den svarta marknaden

Denna typ av brottslighet straffas sällan på grund av följande tre orsaker:

 1. Det är svårt att få fast den skyldige bedragaren. Bedragaren har oftast en falsk e-postadress och öppnar en postbox under ett alias - han avslöjar därför ingen information om sig själv.

 2. Polisen prioriterar inte online bedragare särskilt högt, eftersom det genomsnittliga beloppen för varje sak är lågt.

 3. Online bedrägeri sker ofta över landsgränser, vilket gör det svårt att hitta ett legalt straff.

Typer av bedrägeri

Det finns många typer av bedrägeri. Här är några av de mest vanliga typerna.

Friendly fraud

När en kund (bedragaren) klager och kräver en tillbakabetalning för ett köp.

Clean fraud

När bedragaren använder ett stulet kort för att genomföra ett köp.

Det är mer komplicerat än friendly fraud, eftersom den tredje personen (bedragaren) är involverad och denna person måste ha tillgång till en stor mängd information från kortinnehavaren. På det sättet kan bedragaren “lura” systemer som försöker upptäcka bedrägerier.

Identitetsstöld

När en bedragare får tag och använder en annan persons personliga information för att göra bedrägliga handlingar, till exempel ett online köp.

Ett exempel inom betalningsindustrin är stulna konton.

Phising

När en hackare anger sig för att vara en känd kontakt och frågar efter personlig information eller försöker få dig att installera malware, som själv kan få tag på datan.

Ett exempel är e-post skickat från folk som anger sig att vara ett trovärdigt företag och som ber dig att uppdatera din personliga information.

Kort-testing

När en bedragare gör testköp till ett lågt värde för att validera det bestulna kortinformation eller provar slumpmässigt genererade kortnummer.

Re-shipping

Bedragaren “anställer” en ovetande tredje part att skicka igen produkter som har köpts med stulen kortinformation. Bedragaren betalar aldrig tredje parten som avtalat och den tredje parten blir skyldig av brottet.

Triangulationsbedrägeri

När bedragaren öppnar en webbshop, som säljer produkter till billiga priser.

Webbshopens mål är att samla in kortinformation. Bedragaren beställer produkter från en riktig webbshop och skickar dem till kunden som gjort köpet. Bedragaren får betalningen för produkten och kunden betalar två gånger:

 1. Det billiga priset i den falska webbshopen
 2. Det faktiska priset till den riktiga webbshopen

Ibland använder bedragaren också kortinformation för att göra köp till sig själv.

Hur upptäcker man bedrägeri?

Hackare och bedragare är bra på att göra sig själva obemärkta. Dock är det något du bör hålla öga på. Om du önskar att upptäcka bedrägeri i din webbshop:

 1. Förstagångskunder

 2. Order som är större än genomsnittet

 3. Snabb leverans

 4. Ovanlig lokation

 5. Stora mängder av samma produkt

 6. Flera leveransadresser

 7. Leverans- och faktureringsadress är inte den samma

 8. Om flera kort används från samma IP-adress

 9. Betalningsinformationen skrivs med stora bokstäver

 10. Många transaktioner på kort tid

Konsekvenser av bedrägeri

Bedrägeri sker ofta som återkrav (chargebacks). Ett återkrav är ett belopp som e-handlaren ska till följ av en obehörig transaktion betala tillbaka till kortinnehavaren.

Behandling av återkrav (chargebacks) medför operationella kostnader, t.ex. transaktionsavgifter, legala avgifter, valutakurser osv.

En anna förlust är produkten som säljs till bedragaren - e-handlaren ska betala pengar tillbaka, men får aldrig produkten tillbaka.

Om en e-handlare utsätts för många chargebacks, kan det leda till att han har det svårt att hitta ett inlösenföretag, som är villig att behandla hans transaktioner, eftersom han räknas som en hög-risk kund.

Eftersom det finns många former av bedrägeri, finns det också många sätt att bekämpa bedrägeri.

Tillbaka till Clearhaus.com

Ställ en Fråga

Later
Send

Helpdesk Suggestions: