Tilbake til Clearhaus.com
Innløsningsfeature

Dynamiske descriptorer

3-D Secure er et ekstra sikkerhetslag for din nettbutikk. Formålet er å autentifisere den betalende ved å bekrefte, at den som betaler, er den rettmessige eieren av betalingskortet. Kortorganisasjoner har innarbeidet denne funksjonen i deres sikkerhetstiltak, og du kjenner det kanskje bedre som “Visa Secure" (tidligere Verified by Visa) eller “Mastercard SecureCode”.

Dynamiske descriptorer big icon
white wave graphic
Dynamiske descriptorer icon

Hvordan fungerer det?

Når en kunde kjøper noe i din nettbutikk vil en descriptor stå skrevet på kundens kontoutskrift. Dersom du har kun en nettbutikk behøver du kun en descriptor. Du velger din descriptor når du blir kunde hos Clearhaus. Det er viktig at du velger en informativ descriptor - normalt velges virksomhetens navn. En alminnelig descriptor er på 22 tegn.

Hvis du har mer enn en nettbutikk bør du benytte flere descriptorer. Kundene dine kan bli forvirret dersom de ikke gjenkjenner virksomhetens navn på kontoutskriftene sine.

Derfor er det viktig å velge en descriptor for hver virksomhet - vi anbefaler informative descriptorer, helst navnet på hver enkelt nettbutikk.

Descriptoren bestemmes automatisk etter hvilken nettbutikk din kunde har handlet hos.

dynamic-descriptor

Hvorfor bør jeg benytte dynamiske descriptorer?

Dersom din descriptor ikke passer til din virksomhet er det en stor risiko for at kundene vil fremme en innsigelse på transaksjonen, fordi de simpelthen ikke husker å ha foretatt kjøpet. Jo mer beskrivende descriptoren er, jo lavere er risikoen for å motta en innsigelse.

La oss ta ett eksempel: La oss anta at du har to nettbutikker. Den første du startet selger hundemat og heter “Sørens Hundematforretning”, og det var også den descriptoren du valgte når du ble kunde hos Clearhaus. Siden den gang har du startet enda en nettbutikk. Den nye nettbutikken selger klær.

Dersom du ikke velger en ny descriptor vil dine kunder, mest sannsynlig, bli veldig forvirret. Forestill deg en kunde som kjøper et par bukser, men som ser “Sørens Hundematforretning” på kontoutskriften. Kunden vil mest sannsynlig ikke gjenkjenne kjøpet og fremme en innsigelse.

I stedet bør du lage en descriptor for din nye virksomhet, for eksempel “Sørens Bukseforretning”. Nå vil kundene være i stand til å gjenkjenne kjøpet. Du vil dermed få din betaling som planlagt og dermed unngå innsigelser og chargebacks.

Du kan også velge å legge til fakturanummer, transaksjonsnummer eller kundenummer som en del av descriptoren. Det vil gjøre det enklere for kunden å holde orden på forskjellige posteringer.

Vil du ha dynamiske descriptorer i din nettbutikk?

For å kunne ha dynamiske descriptorer må du ha flere nettbutikker og oppfylle noen krav. Ring oss på +45 82 82 22 00 eller send en e-mail til support@clearhaus.com - så vil vi se på det.

Still et spørsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: