Tilbake til Clearhaus.com
Innløsningsfeature

Betinget 3-D Secure

3-D Secure er et ekstra sikkerhetslag for din nettbutikk. Formålet er å autentifisere den betalende ved å bekrefte, at den som betaler, er den rettmessige eieren av betalingskortet. Kortorganisasjoner har innarbeidet denne funksjonen i deres sikkerhetstiltak, og du kjenner det kanskje bedre som “Visa Secure" (tidligere Verified by Visa) eller “Mastercard SecureCode”.

Betinget 3-D Secure big icon
white wave graphic
Betinget 3-D Secure icon

Hvordan virker det?

I en typisk online transaksjon blir den betalende autentifisert ved å benytte et passord eller en annen kode, for eksempel CVV-koden på betalingskortet. Med 3-D autentifisering benyttes to eller flere faktorer til å autentifisere den betalende - noe som øker sikkerheten.

Den betalende må opplyse to eller flere av de følgende faktorene:

  • Noe han vet: Det kan, for eksempel, være et statisk passord eller CVV-kode.
  • Noe han har: Det kan, for eksempel, være et engangspassord som sendes til betaler via SMS eller e-mail, eller det kan være en engangskode som betaler får via Google Authenticator App (eller lignende).
  • Noe han er: Det kan, for eksempel, være fingeravtrykk, irisscan eller Face ID.

I de fleste tilfeller fungerer 3-D Secure på denne måten: Når den betalende når kassen taster han inn sitt passord/CVV-kode. Når han bekrefter betalingen dukker det opp et vindu. I dette vinduet blir den betalende bedt om å taste inn sitt engangspassord som sendes til han via SMS eller e-mail, eller som finnes Google Authenticator App.

Dersom den betalende taster inn det korrekte passordet er autentifiseringen suksessfullt gjennomført og betalingen godkjennes. Dersom han taster inn feil passord eller ikke taster inn noe, blir autentifiseringen ikke gjennomført og betalingen avvises.

3-D Secure blir i økende grad normen innenfor online betalinger, men kanskje ønsker du selv å kontrollere hvilke transaksjoner som skal kreve 3-D Secure. Derfor tilbyr Clearhaus Conditional 3-D Secure.

Conditional 3-D Secure gjør det mulig å lage regler for hvilke transaksjoner 3-D Secure skal aktiveres for, og ikke. Det kan, for eksempel, være at du ønsker 3-D Secure for betalinger over et visst beløp eller fra et bestemt område.

Du er velkommen til å kontakte vår kundeservice for å høre mer om Conditional 3-D Secure eller dersom du ønsker å få funksjonen aktivert i din nettbutikk.

Les mer om 3-D Secure her

Hvorfor bør jeg benytte 3-D Secure?

risk
### Reduser risiko

Risikoen for svindel reduseres når du benytter to eller flere faktorer for å godkjenne den betalende. Som et resultat vil du motta færre chargebacks, noe som betyr at du sparer penger. Funksjonen gjør at du kan spare tid og ressurser på svindelforebygging og svindelsporing - slik at du i stede kan fokusere på bedriften din sin fremgang.

liability
### Ansvarsskifte

En av de største fordelene ved 3-D Secure er skiftet i ansvar. Dersom du, som eier av en nettbutikk, benytter 3-D Secure på dine transaksjoner, vil du ikke være ansvarlig for disse transaksjonene dersom de viser seg å være svindel. I stede flyttes ansvaret (og omkostningene) over på kortholders bank. Ansvarsskifte skjer så lenge du forsøker å benytte 3-D Secure på dine transaksjoner - i noen tilfeller støtter ikke kortholders bank 3-D Secure, og på grunn av dette kan ikke 3-D Secure aktiveres.

risk-exposure
### Kontroller din risikoeksponering

Conditional 3-D Secure gir deg kontroll over hvilke transaksjoner denne funksjonen skal aktiveres for. Du kan sette betingelser på bakgrunn av en rekke faktorer som, for eksempel, transaksjonsbeløp eller kundens lokasjon. Det kan, for eksempel, være at du kun vil anvende 3-D Secure på dyre produkter eller på transaksjoner fra områder du mottar mange chargebacks fra. På den måten kan du la dine “lavrisikokunder” betale som de pleier, mens dine “høyrisikokunder” skal autentifiseres på en mer sikker måte.

psd2
### Overholdelse av PSD2

En annen fordel ved å benytte 3-D Secure er det som kvalifiserer som Strong Customer Authentification, som snart blir lovkrav som følger av PSD2.

Conditional 3-D Secure er ideelt for å håndtere de nye PSD2- reglene. For eksempel krever PSD2 kun Strong Customer Authentication for transaksjoner over 300 NOK og kun for transaksjoner innenfor EU. Med Conditional 3-D Secure kan du sette opp betingelser, slik at 3-D Secure kun benyttes på denne typen transaksjoner - og ikke på transaksjoner under 300 NOK eller fra land utenfor EU.

Som utgangspunkt krever Clearhaus 3-D Secure på alle utenlandske transaksjoner.

Vil du ha 3-D Secure i din nettbutikk?

For å aktivere 3-D Secure i din nettbutikk må du ha både en innløser og en gateway som støtter denne funksjonen.

Det er din gateway du må kontakte når det gjelder 3-D Secure. Noen gateways aktiverer 3-D Secure automatisk, mens hos andre må du be om å få det aktivert. Din gateway tar seg av alt det tekniske.

Din gateway tilbyr en rekke regler for når 3-D Secure kreves. Dersom du ønsker andre regler bør du kontakte din gateway. Du kan også kontakte oss på +45 82 82 22 00 så kan vi se hva vi kan gjøre.

Still et spørsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: