Tilbake til blogg

Svindel innenfor e-handel - Hvilke typer svindel kan man møte på

Hva er svindel?

Svindel er når fakta blir falskt presentert. Formålet med svindel er å lure en annen part for å oppnå en form for profitt. Profitten kan vere:

Svindel kan forekomme gjennom både ord eller handlinger - det omfatter falske eller misvisende beskyldninger og tilbakeholdelse av relevant informasjon.

Svindel i forbindelse med handel kalles betalingssvindel og omfatter enhver type ulovlig eller falsk transaksjon. Betalingssvindel er ikke et nytt problem. I lang tid har svindlernes foretrukne metode vært å stjele fysiske betalingskort og bruke de til å kjøpe varer for. Det skjer fortsatt, men svindel i e-handel blir mer og mer vanlig.

Svindel i e-handel er ulovlige eller falske transaksjoner gjort i en nettbutikk. Den store forskjellen mellom fysisk og online betalingssvindel er at kortet ikke nødvendigvis er til stede når man gjennomfører et online kjøp. Alt svindleren behøver er kortinformasjon. Hackere kan stjele denne informasjonen, da den ofte er lagret og flyttet digitalt.

Hackerne kan enten:

I begge tilfellene brukes informasjonen til uredelige transaksjoner.

I følge to Nilson Rapporter fra 2015 og 2016 har svindel på verdensbasis:

Årsakene til den store økningen i kortsvindel siden 2010 kommer, mest sannsynlig, av at det har vært en stor økning i e-handel i den samme perioden.

Hvorfor skjer svindel?

Med en stor mengde kortinformasjon som lagres og flyttes online er det blitt lettere for hackere å få adgang til denne informasjonen.

Hver gang man finner nye måter å forebygge svindel på, gjør hackeren en smule mer innsats og finner nye måter å unngå hindringene på.

Det er to hovedårsaker til at online svindel skjer så ofte som det gjør:

 1. Det er relativt enkelt for hackere å stjele kortinformasjon

 2. Det er enkelt å kjøpe denne typen informasjon på svartebørsen

Denne typen forbrytelse straffes sjelden. Mangelen på straff for denne type forbrytelser kommer av tre årsaker:

 1. Det er vanskelig å oppdage online svindel og å fange den skyldige personen. Svindleren lager ofte en falsk e-mail og åpner en postboks under et alias - han avslører på den måten ingen informasjon om seg selv.

 2. Politiet prioriterer ikke online svindel særlig høyt, fordi det gjennomsnittlige beløp, hver for seg, er lavt.

 3. Online svindel foregår ofte på tvers av landegrenser, noe som gjør det vanskelig å finne en rettslig straff.

Typer av svindel

Det finnes mange former for svindel. Her er noen av de mest typiske formene:

Friendly fraud

Når en kunde (svindleren) klager og krever tilbakebetaling for et kjøp.

Kunden beholder den kjøpte varen, men får en refundering fordi han lyver om at produktet ikke lever opp til forventningene, eller fordi han påstår at betalingen var gjennomført med et stjålet kort.

Clean fraud

Når en svindler bruker et stjålet kort til å foreta et kjøp.

Dette er mer komplisert enn friendly fraud, da en tredjeperson (svindleren) er involvert og denne personen må få tak i en stor mengde informasjon fra kortholderen. På denne måten kan svindleren “unngå” systemene som skal oppdage svindel.

Identitetstyveri

Når en svindler får tak i, og benytter, en annen persons personlige informasjon for å gjennomføre uredelige transaksjoner, for eksempel et online kjøp.

Et eksempel fra betalingsindustrien er kontotyveri.

Phising

Når en hacker utgir seg for å være en bekjent og etterspør personlige data eller forsøker å få deg til å installere en malware, som kan finne informasjonen på egen hånd.

Et eksempel er e-mailer, sendt fra folk som utgir seg for å være troverdige virksomheter, som ber deg om å oppdatere din personlige informasjon.

Korttesting

Når en svindler foretar et testkjøp av lav verdi for å validere den stjålne kortinformasjonen eller tester tilfeldig genererte kortnummer.

Re-shipping

Svindleren “ansetter” en utvidet tredjepart til å videresende produkter som er kjøpt med stjålet kortinformasjon. Svindleren betaler aldri tredjeparten som lovet og tredjeparten ender opp med å bli medskyldig.

Trianguleringssvindel

Når en svindler lager en falsk butikkfasade og selger produkter til billige priser.

Denne fasadens eneste formål er å samle inn kortinformasjon. Svindleren bestiller deretter produktene hos en reel nettbutikk og sender dem til den orginale kunden. Svindleren får betalingen for produktet, da kunden betaler to ganger.

 1. Den reduserte prisen i butikkfasaden

 2. Den fulle prisen i nettbutikken

Noen ganger benytter svindleren også kortinformasjonen til å foreta et personlig kjøp til seg selv.

Hvordan kan man oppdage svindel?

Hackere og svindlere er gode til å gjøre seg ubemerket. Men det er noen ting du kan gjøre for å holde med øye med svindel.

 1. Førstegangskunder

 2. Ordre som er større enn gjennomsnittet

 3. Hurtig levering

 4. Usedvanlige lokasjoner/steder

 5. Stor mengde av samme produkt

 6. Flere leveringsadresser

 7. Leverings- og faktureringsadressen er ikke den samme

 8. Dersom flere kort brukes fra samme IP-adresse

 9. Betalingsinformasjon skrives med blokkbokstaver

 10. Mange transaksjoner på kort tid

Konsekvenser av svindel

Svindel ender ofte med chargebacks. En chargeback er et beløp, som på grunn av en uredelig transaksjon, skal refunderes fra nettbutikkeieren til kortholderen.

Behandling av chargebacks medfører operasjonelle kostnader, for eksempel transaksjonsgebyr, juridisk gebyr, valutakurser osv.

Et annet tap er produktet som selges til svindleren. Nettbutikkeieren skal betale pengene tilbake, men får ikke produktet tilbake. En undersøkelse fra FDIH viser at, 6 ut 10 nettbutikker har hatt problemer med svindel. I gjennomsnitt mister danske nettbutikker hver måned 36 491 danske kroner til svindlere. Dessuten har de kostnader på ca. 8000 danske kroner, som er tilknyttet forebyggelse og påvisning av svindel.

Dersom en nettbutikkeier pådrar seg mange chargebacks kan dette i verste tilfelle resultere i at han ikke kan finne en innløser som ønsker å behandle transaksjonene hans. Simpelthen fordi de vurderer han som en høyrisikokunde.

På grunn av de mange sakene omkring svindel, er det blitt lagd mange forskjellige teknikker og verktøyer for å bekjempe svindel. Les med om dem i vår artikkel Hvordan du kan forebygge svindel i din nettbutikk?

Tilbake til Clearhaus.com

Still et spørsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: