Tilbake til blogg

Ordbok: Betalingsbegreper som du bør kjenne til

Det kan være svært vanskelig å forstå online betalinger. Spesielt dersom du er ny innenfor e-handel eller nettopp har startet din nettbutikk. Du vil møte på noen spesifikke begreper, som du bør kjenne til for å kunne administrere dine betalinger og kommunisere med kundene dine.

Derfor tenkte vi, at det var på tide å lage et blogginnlegg som fungerer som en ordforklaring av betalingsbegreper - et innlegg som ikke kun definerer hvert begrep, men som også tilbyr hjelpsomme ressurser, dersom du ønsker å lære mer om begrepene. Vi håper du kan lagre innlegget som et bokmerke, og vende tilbake til det når du har bruk for det.

Illustrasjon som forklarer de ulike betalingsbegrepene.
Betalingsterminologi Infographic

Four-Party Scheme (Firepartsnettverk)

Dette er et begrep som beskriver partene som er involvert i en onlinetransaksjon. Faktisk er det 6 parter som samarbeider for å gjennomføre en betaling. De fire sentrale partene er kortholder, forhandler (nettbutikkeier), innløser og kortusteder. Dog spiller kortorganisasjonene (for eksempel Visa eller Mastercard) og gatewayer en meget viktig rolle. Du kan lese mer om firepartsnettverket her.

Betaling/transaksjon

Begrepet betegner den betalingen som en kunde/kortholder gjennomfører i din nettbutikk. Denne transaksjonen blir deretter behandlet av de andre partene i firepartsnettverket. Begrepene “betaling” og “transaksjon” brukes synonymt i betalingsindustrien.

Behandling/prosessering

Dette begrepet omfatter alle handlinger som er nødvendige for å håndtere en transaksjon. Fra transaksjonen trer inn i systemet, til den forlater det. Clearing og settling (avregning) er en del av behandlingsprosessen. Innløseren er ansvarlig for behandlingen av en betaling, men har bruk for hjelp fra en gateway, kortorganisasjon og kortusteder for å gjennomføre det.

Clearing

Clearing er en prosess der transaksjonsdetaljer og kortinformasjon blir overført, avstemt og noen ganger bekreftet. Gatewayen registrerer kort- og transaksjonsinformasjonen i nettbutikken og sender denne informasjonen til innløseren. Informasjonen sendes deretter gjennom kortorganisasjonen til kortusteder. Pengene til betalingen av kjøpet blir deretter flyttet fra kortutsteder (bank) til innløseren.

Clearing har, blant annet, til formål å autorisere kjøpet.

Autorisering

Innløseren kontakter kortustederen(kortholders bank) for å autorisere betalingen. Det betyr, med andre ord, at kortet blir validert. Kortustederen skal bekrefte kortinformasjonen og sikre at det er nok penger på kontoen til å dekke kjøpet.

Settlement/oppgjør

Oppgjør er den siste prosessen i behandlingen av en transaksjon. Innløseren gjennomfører oppgjøret med nettbutikkeieren ved å utbetale pengene som hører til transaksjonen. Pengene er nå hos sin endelige og rettmessige eier, og transaksjonen forlater behandlingssystemet.

Autentisering

Autentiseringen går ut på å avgjøre om kortholderen i virkeligheten er hvem han utgir seg for å være. Altså, om den personen som foretar kjøper er den rettmessige eieren av kortet. Autentiseringen utføres ikke alltid når en transaksjon behandles, men brukes mer og mer hyppig. Autentiseringen kan tilføyes som et ekstra sikkerhetstrinn for å redusere risikoen for svindel. 3-D Secure er et eksempel på en autentiseringsprosess - les mer om det her.

Tilbakebetaling/Refusjon

En tilbakebetaling er et beløp som nettbutikkeieren beslutter seg for å betale tilbake til en kunde. Det kan være mange årsaker til en tilbakebetaling, for eksempel at kunden returnerer varen, kunden klager over et defekt produkt osv. En tilbakebetaling er frivillig, i fra nettbutikkeierens side.

Chargeback

En chargeback er en ufrivillig tilbakebetaling som nettbutikkeieren tvinges til å betale. Dersom en kunde klager eller krever en refusjon, men nettbutikkeieren ikke er enig i dette kravet, kan innsigelsen tas videre i systemet. Resultatet kan være at nettbutikkeieren blir tvunget til å refundere beløpet til kunden.

Fordi innløseren er involvert i å håndtere en chargeback, krever de et chargeback-gebyr. Derfor er en chargeback dyrere enn en frivillig tilbakebetaling. Chargebacks oppstår ofte i forbindelse med misbruk av kort, dvs. Som et resultat av svindel.

Capture

Når et kjøp foretas i en nettbutikk og transaksjonen er autorisert, blir pengene reservert på kundens kort. For å heve pengene på kortet, må nettbutikkeieren lage en capture. Capturen gjør at pengene flyttes fra kortholders konto til nettbutikkeierens konto. En capture lages i butikkmodulen eller hos gatewayen.

Det som er viktig å huske, er at når det er snakk om fysiske produkter må nettbutikkeieren ikke lage en capture før varen er sendt til kunden.

Void

En void er, mer eller mindre, det motsatte av en capture. Kjøpet er gjennomført og pengene blir reservert på kundens kort. Men dersom ordren, av en eller annen grunn, blir annullert, skal nettbutikkeieren også annullere reservasjonen på kundens kort. Kjøpet annulleres etter autoriseringen men før settlement/oppgjør. En void lages i butikkmodulen eller hos gatewayen.

Rullende reserve

En rullende reserve er en del av nettbutikkeierens omsetning, som (noen) innløsere beholder som reserve. Rullende reserver beholdes i en bestemt tidsperiode, og deretter blir reserven utbetalt til nettbutikkeieren. Innløseren beholder den rullende reserven som buffer. I tilfelle av at nettbutikkeieren går i minus (pga. chargebacks) kan innløseren dekke underskuddet med reservene og dermed redusere sitt tap på kunden.

Hos Clearhaus består de rullende reservene av 5% av omsetningen og beholdes i 80 dager.

Interchange fee/Formidlingsgebyr

En interchange fee er et beløp, som innløseren betaler til den kortustedende bank og er derfor utenfor både kortorganisasjonen og innløserens kontroll. En interchange fee kan enten være et fast beløp eller en bestemt prosentandel av transaksjonen.

Tilbake til Clearhaus.com

Still et spørsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: