Noteikumi un Nosācijumi

Vispārējie Noteikumi

  1. Uzņēmumam jābūt reģistrētam ar reģistrācijas numuru EU28 valstī vai EEA.

  2. Uzņēmumam jābūt reģistrētam kā domēna īpašniekam, kur maksājuma veidlapai jābūt uzstādītai vai inicializētai. Jūs varat pārbaudīt šo informāciju, izmantojot, piemēram, whois.domaintools.com.

  3. Noteikumi un nosācījumi, ka arī piegādes noteikumi un atcelšanas noteikumi skaidri jānorāda mājas lapā.

  4. Ja tas is abonementa balstīts serviss vai produkts, tad tam jābūt skaidri redzamam klientam, un saitei uz abonēšanas noteikumiem jābūt redzamai arī mājas lapā.

Atpakaļ uz Clearhaus.com