Tilbage til Clearhaus.com

Redegørelse om betalingstjeneste- og hvidvaskinspektion i Clearhaus A/S

7 maj 2021

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Clearhaus A/S og i maj 2021 modtog Clearhaus den endelige inspektionsrapport. Påbuddene vedrører områder som Clearhaus’ risikostyring og politikker. Clearhaus tager påbuddene til efterretning og bemærker, at de er et udtryk for Finanstilsynets fortsatte udvikling af best practice på området og vedrører dermed ikke de grundlæggende elementer i vores indsats mod hvidvask. Clearhaus har allerede opfyldt nogle af påbuddene og vil være i stand til at opfylde de resterende påbud inden for de frister, der er fastsat af Finanstilsynet.

CEO og medstifter, Claus Christensen, udtaler i anledning af rapportens offentliggørelse: ”Det er en fælles kamp mod hvidvask og terrorfinansiering, og vi arbejder hårdt og med succes på dette område. En hjørnesten i vores succes er vores egenudviklede software og ikke mindst stærke hold, der arbejder med hvidvaskspørgsmål og transaktionsovervågning. Vi sætter stor pris på Finanstilsynets indsats i denne fælles kamp. Samtidig er vi glade for, at Finanstilsynet kun har udstedt få påbud til os, set i lyset af de komplekse regler på hvidvaskområdet. Jeg vil gerne sige tak til vores medarbejdere, der arbejder med risikostyring og hvidvask i Clearhaus“

Finanstilsynets redegørelse kan findes her.

Stil et spørgsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: