Klager

Hvis du ikke er tilfreds med Clearhaus’ produkt eller den måde, vi har håndteret din sag på, opfordrer vi dig til at kontakte din sædvanlige kontaktperson eller besøge vores Helpdesk.

Hvis dette ikke leder til en løsning på dit problem, har du mulighed for at indgive en formel klage til vores klageansvarlige. Klages kan sendes til:

Juridisk Afdeling - Den Klageansvarlige Clearhaus A/S

Adresse: P. O. Pedersens Vej 14, 8200, Aarhus N

Eller via e-mail: complaints@clearhaus.com

Tilbage til Clearhaus.com