Tilbage til Clearhaus.com
Tilbage til bloggen

Whiteboard Wednesday #25: Sådan får du dine penge fra dine kunder | Clearhaus Learning

Hvis du sælger abonnementer, har du måske oplevet, at du ikke får dine penge fra dine kunder

Det kan der være mange årsager til, men uanset hvad er det en træls situation at stå i.

I denne video vil Maximilian fra Likvido fortælle lidt om, hvad du kan gøre for at få de penge, som dine kunder skylder dig.

Hej, og velkommen til Whiteboard Wednesday. Mit navn er Maximilian, og jeg er en af stifterne i Likvido. I den her video der vil jeg tale lidt om, hvad man kan gøre, hvis man ikke har fået den betaling, man skulle have haft.

Man kan sige, det er jo ikke altid lige relevant, fordi nogle gange er der ikke noget at gøre. I andre situationer hvis man for eksempel driver en abonnementsforretning, eller man nu har sendt en faktura, hvor man faktisk, hvad skal man sige, juridisk set har krav på at få sine penge. Så kan man jo starte en inkassoproces og en rykkerprocedure.

Så i den her korte video der vil jeg tale om, hvad kan man gøre tidligt i forløbet i forhold til at minimere churn. Altså sørge for at bevare sine kunderelationer. 2: hvad gør man i forhold til rykkerproceduren, og så i sidste ende hvad kan man gøre, når man har rykket for sin betaling, og stadig ikke har fået den, hvad gør man så i forhold til inkasso og fogedret og så videre?

Man kan sige, lad os starte herovre. Kigger vi på abonnementsbaserede virksomheder, så har jeg faktisk taget et ret skræmmende tal med. Og det er at 1,7 % af alle betalinger, de fejler. Så det vil sige, man har faktisk en churn, altså man mister 1,7 % af sine kunder på månedlig basis. Og det er rigtig højt, så det er vigtigt at bygge et eller andet ind, hvis man driver et abonnement, hvor folk kan betale online, at man sørger for at få folk tilbage.

Så step 1 det er altså at sende nogle påmindelser, og det kan man gøre digitalt på email, på SMS, eller hvis det er et tool, så kan man også gøre det med in-app-beskeder. Så step 1 det er at sende nogle venlige påmindelser, hvor man linker folk tilbage til betalingssiden, hvor de så har mulighed for igen at få opdateret deres kortbetalinger, så det hele kan køre videre. Fordi på den måde så får man minimeret den her ufrivillige churn.

Så er der jo selvfølgelig nogle, som efter vi har sendt nogle påmindelser, stadig ikke har betalt. Og der skal vi have gang i et rykkerflow. Og det er lidt specifikt fra land til land, hvordan det foregår. I Danmark der må man sende tre rykkerskrivelser, der skal være ti dage imellem hver rykker, og man må maksimalt pålægge 100 kr. rykkergebyr. Så tre rykkere med 10 dages varighed, eller med 10 dages mellemrum, og dem må man udsende på email eller SMS eller brev. Så det er step 2.

Når man har gjort det her, så har man faktisk gjort det, man kan selv som virksomhed. Derefter giver det mening at give sagen videre til en inkassovirksomhed. Inkassovirksomheden vil så starte en inkassoproces. I den her inkassoproces der vil man prøve at kontakte skyldner. Typisk igen sende nogle breve, nogle mails. Man har mulighed for at registrere skyldner som dårlig betaler i RKI, og man kan pålægge skyldner nogle yderligere gebyrer. Så man kan sige, når man har gjort de her ting, så vil man typisk opleve, at langt hovedparten af ens kunder har betalt.

Men der er også nogle kunder, som stadig ikke har betalt efter en udenretlig inkassoproces. Og hvis kunderne skylder mange penge, for det her, det kan ikke svare sig, at gå videre herfra det kan ikke svare sig, hvis folk skylder et par hundrede kroner. Men lad os sige, at folk skylder 1000 kr. Så kan man gå videre i to retninger. Man kan enten gøre det, atman går videre til fogedretten, og det kan man gøre, hvis kunderne ikke er uenige i kravet. Lad os sige, at man har sendt en faktura, eller man har en gæld på et tidligere abonnement på et par tusinde kroner, der ikke har været indsigelse, jamen så kan man sende sagen videre til fogedretten. Fogedretten det er faktisk en slags, det er en ret, som så indkalder skyldner til et møde, og på det møde, jamen der kan man så få pant i skyldners aktiver og gennemtvinge en afdragsordning.

Hvis der har været indsigelse, altså hvis folk ikke er enige i kravet, så kan man faktisk ikke køre det i fogedretten, så skal man faktisk stævne dem og køre det som en retssag. Så man kan sige, det her var en ultra kort, simpel gennemgang fra, hvad kan man gøre, når en betaling fejler og så hele vejen hen til fogedret og inkasso.

Du er meget velkommen til at sende mig en mail eller skrive til mig på max@likvido.dk, hvis du har nogle spørgsmål. Husk at subscribe til den her Youtubekanal for at få flere updates. Tak skal du have.

Stil et spørgsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: