Tilbage til bloggen

Whiteboard Wednesday #17: Marketing Automation | Clearhaus Learning

Mange webshops fokuserer på organisk og betalt trafik, når de planlægger deres markedsføring. Men hvad med de eksisterende kunder eller dem, som har sagt ja til at modtage et nyhedsbrev?

Hvis du blot sender en generisk nyhedsmail en gang eller to om måneden, får du ikke det optimale ud af disse kontakter. I stedet bør du gøre lidt mere ud af din marketing automation, så du kan ramme folk med tilbud og nyheder, som er interessante for lige netop dem!

I denne video fortæller Rasmus fra Web2Media, hvordan du kan gøre det!

Hej og velkommen til Whiteboard Wednesday. Jeg hedder Rasmus, og jeg kommer fra Web2Media.

Jeg har fået fornøjelsen af, at fortælle jer lidt omkring marketing automation, men marketing automation fra et e-Commerce-perspektiv.

Det har jo altid været sådan, at marketing automation har været forbeholdt de lead-genererende virksomheder, B2B og B2C virksomheder, og derfor så er der mange e-Commercere, som egentlig slet ikke har kigget den vej.

Og så alligevel de ting, jeg kommer til at gennemgå i dag, der vil i sige “jamen det har jeg hørt ført”, men det jeg oplever, det er, at langt de fleste de faktisk (ikke) agerer på det.

Og hvorfor er det så det?

Jo, det er fordi, vi har et kæmpe fokus på at lave indtræk i vores organiske og betalte kanaler, at vi nogle gange glemmer også at nurture de kunder, vi har i forvejen.

Så jeg kunne godt tænke mig at tage udgangspunkt i, hvordan kan vi bruge data, hvordan kan vi berige data på de personer, I allerede har, på de brugere, I allerede har, til at skabe dels mere slag og til at skabe ambassadører.

Men lad os prøve at starte med kernen i marketing automation.

I ordet i sig selv handler det om at automatisere noget marketing eller automatisere nogle processer.

Men hvad det virkelig handler om, er at være relevant og aktuel.

Brugeren forventer i dag, i det landskab vi er, at alle kan kommunikere en-til-mange, men det er stadigvæk de færreste, der formår at kommunikere en-til-en, og sikrer, at det indhold, vi har, er relevant, men det også er aktuelt.

Og den eneste måde vi faktisk kan være aktuelle på, eller relevante, det er, hvis vi ved noget om brugeren.

Og derfor så har jeg valgt at inddele data i tre grupper, dvs. de tre grupper, vi kan arbejde i, som også forklarer rigtig godt de muligheder, vi har sådan rent automatiseringsmæssigt.

Så hvis vi ser på det, så har jeg sagt, at vi har person-data, vi har købsdata, og vi har onsite adfærdsdata.

Persondata, det er den information vi får, når en bruger igennem et checkout-flow siger “jeg vil gerne tilmelde nyhedsmailen”.

Der får vi navn, email, vi får adresse, og hvis vores shop er integreret, så får vi også købsdata med over.

De andre det er, hvis vi kører en kampagne, hvor vi samler leads op, eller vi på vores hjemmeside har andre initiativer, hvor vi samler op, jamen så får vi nu den information, de vælger at give os.

Det interessant det er, hvis vi ser på niveauet af automatiserings-muligheder baseret på de tre grupper af data, så jo længere ud vi kommer, jo mere komplekst bliver det setup, der kræves til at køre det, men niveauet for automatisering stiger også.

Dvs. når vi begynder at få onsite adfærdsdata og kan begynde at agere på den adfærd, kunderne har, så kan vi også lave meget mere automatisering, hvorimod hvis vi kun har persondata, jamen så er vi langt hen ad vejen segment-båret, dvs. at vi kan kigge på at lave nogle segmenter, vi i højere grad kan kommunikere mere en-til-en ud fra.

Så lad os prøve at se på, hvordan man egentlig beriger persondata.

Det er her, jeg ser det største potentiale for rigtig mange e-Commcere, fordi man faktisk ikke udnytter det potentiale.

Vi signer en masse personer op, og så siger vi “det er rigtig fint”, og så sender vi egentlig bare en nyhedsmail til dem hver uge eller flere gange om ugen eller en gang hver måned, men vi tager egentlig ikke stilling til, om det er de rigtige data, vi har.

Så sniger vi os til måske en gang imellem til at sige “ej opdater dine information og få 10%,” men hvad er guleroden? Hvorfor skal brugeren give flere data til dig.

Den måde vi ofte ser, det fungerer rigtig godt på, er ved at du inkorporere det i de kampagner, du har.

Så lad os sige, at du er en skobutik og ønsker at vide størrelsen.

Det er jo rigtig relevant, fordi hvis du kun har 5 tilbage på lager i størrelse 42, hvorfor så ikke sende til dem, der bruger størrelse 42. Men hvordan spørger du på en intelligent måde “hvad størrelse bruger du i sko?”

Jo, når du kører en kampagne på restsalg, så skriver du “vi har 5 tilbage af den her i størrelse 42, men vi ved ikke, hvad din størrelse er. Vil du fremadrettet sikre, at du kun modtager de tilbud, der er skræddersyet til dig? Så opdater dine informationer her.”

Så i stedet for at promovere budskabet om at opdatere dine informationer uden at give nogen grund til det, så brug muligheden, når du kører kampagner, til at spørge specifikt ind på de ting I ønsker.

Derfor så er der også rigtig mange, der siger “årh vi har også brug for postnummerdata”.

Jamen hvis I ikke har nogle butikker, hvorfor har I så brug for postnummerdata?

I skal være meget mere selektive i, hvad er det for noget data, vi har behov for.

Derfor så mener jeg, at langt de fleste kan få rigtig meget effekt af at kigge på persondata og måden at berige den data på, for jo mere data du har på dem, jo mere segmentering kan du også lave.

Det øger også muligheden for at lave automation, dvs. at automatisere nogle ting. Det er jo typisk en trigger.

Hvor mange har f.eks. fejret sin årsdag med en rigtig god kunde?

Det er let på email-platforme i dag at sætte op i forhold til, at vi ved hvornår en bruger er oprettet, vi ved også, hvad deres engagement har været på tidligere mails, så hvorfor ikke belønne alle de kunder, som har været rigtig gode det sidste år, med et godt tilbud på deres årsdag.

Ikke nødvendigvis kun fødselsdage, men også på alle andre dage.

Så på den måde er der faktisk et kæmpe potentiale for at udnytte persondataen, før man bevæger sig over i købsdata.

Er man så så heldig, at ens email-system let er integreret op mod købsdata, så åbner der sig altså lige pludselig en mulighed for at lave nurture-ting, dvs. at servicere brugeren med gode råd til det, de lige netop har købt inden for den kategori, men også promovere nye ting, når der kommer nyt i en kategori, der minder om, eller når man får nye varer hjem.

Det åbner en stor mulighed for netop at være aktuel og relevant, og det er det, det handler om, hvis man ønsker at differentiere sig på marketing automation.

Det var en kort berøring af, jeg vil faktisk ikke gå ind i onsite-adfærd, fordi der er langt de færreste i dag.

Det kræver et større setup, så når du mønstrer berigelse af persondata, bruger det aktivt og det samme med købsdata, så kan vi bevæge os videre.

Og det var egentlig det, jeg ville sige om marketing automation. I kan subscribe oppe her for flere videoer, og ellers så vil jeg sige tak for i dag. Jeg hedder Rasmus, og jeg kommer fra Web2Media.

Tilbage til Clearhaus.com