Tilbage til bloggen

PSD2 - De Nye Regler for Surcharging

Vi har allerede talt om hvad PSD2 er, og hvorfor vi har brug for det - læs mere om det her. Som lovet er vi nu klar med det andet indlæg (af fire) om det nye betalingstjenestedirektiv. Denne gang kigger vi nærmere på de nye regler om surcharging.

Hvad er surcharging?

For at forstå surcharging, skal vi først gøre os bekendt med begrebet “interchange fee”. En interchange fee er det gebyr, som indløseren skal betale for at kunne få lov til at behandle kortbetalinger. Gebyret betales oftest til den kortudstedende bank, dvs. kortholders bank.

Indløsere lader som regel deres kunder, som er webshops, betale interchange fee’en. På den måde bliver interchange fee en del af den pris, som webshops skal betale for deres indløsningsaftale.

Surcharging sker, når interchange fee’en havner hos den endelige kunde, dvs. kortholder. Det har været almen praksis at lade kortholder betale gebyret under betegnelsen kortgebyr.

Hvad er de nye regler?

De nye regler er ret simple - webshops må ikke længere surcharge forbrugerkort. Det betyder altså, at du ikke længere må pålægge dine kunder et gebyr for at betale med kort, hvert fald ikke hvis der er tale om forbrugerkort. Heller ikke hvis du kalder gebyret noget kreativt og forsøger at skjule, at det er interchange fee’en som det skal dække.

Du må stadig gerne surcharge firmakort, så hvis du har en B2B-forretning, skal du ikke ændre noget.

Hvad kan jeg gøre for at overholde de nye regler?

Myndighederne holder øje med, hvad de danske webshops foretager sig - så der er ingen grund til at være kreativ med tvivlsomme løsninger på forbuddet mod surcharging.

I stedet kan du gøre en af følgende tre ting:

  1. Acceptere gebyrerne og betale dem selv

  2. Hæve prisen en smule på dine varer eller på fragt, og på den måde indtjene gebyret

  3. Kun acceptere firmakort

Hvad sker der, hvis jeg surcharger et forbrugerkort?

De nye regler for surcharging er allerede trådt i kraft - så forhåbentligt har du allerede foretaget de nødvendige ændringer, hvis ikke skal du skynde dig! Der er allerede blevet klaget over ulovlige surcharges på kort, så myndighederne er opmærksomme.

Det er en smule kompliceret at forklare hvad straffen er for surcharging af forbrugerkort. Fordi PSD2 er et direktiv, kan hvert land implementere reglerne i deres lovgivning, som det passer dem bedst - så længe reglerne bliver overholdt. Resultatet er, at hvert land kan have forskellige formuleringer og håndhævelse af reglerne.

I Danmark udstedes der først advarsler og senere bøder, hvis webshops ikke overholder reglerne. Men det kan foregå anderledes i andre lande.

Opsummering

Reglerne for surcharging er ret simple. Du må simpelthen bare ikke surcharge forbrugerkort. Hvis du vil indtjene gebyret på anden vis, må du gerne det - du må bare ikke lade en forbruger betale det direkte, uanset hvad du kalder det. Få en grundig gennemgang af surcharging i vores gratis e-bog.

Tilbage til Clearhaus.com