Tilbage til bloggen

En kort guide til betalingerne i e-handel

E-handel er ret nemt at forstå. Det er handel af varer og service i bytte for penge via internettet. Betalingsnetværket i e-handel er på den anden side en smule sværere at begribe. Ved du hvordan en betaling i en webshop ender hos webshopejeren? Lad os dykke ned i dette noget komplicerede, men også meget vigtige emne.

Four Party Scheme

En populær model brugt til at beskrive betalingsnetværket er Four Party Scheme, selvom der i virkeligheden kan være helt op til seks parter involveret i transaktionen af penge mellem køber og sælger.

four party scheme: de forskellige aktører, der er involveret i en online betaling
The Four Party Scheme

Kortholderen

Kortholderen er køberen. Det kan enten være et individ eller en virksomhed, der ejer kredit- eller debetkortet og foretager et køb med dette kort i en webshop.

Webshopejeren (Merchant)

Webshopejeren, også kaldet merchant, er sælgeren. I e-Commerce er det en, der sælger varer eller services i sin webshop. For at kunne acceptere kortbetalinger i sin webshop, skal webshopejeren vælge en gateway og lave en indløsningsaftale med en indløser.

Gatewayen

En gateway står for betalingsvinduet i webshoppen. Ved check-out indtaster kortholderen sine kortinformationer i dette vindue. Gatewayens job er også at håndtere kortinformationeren og videresende en krypteret version af denne information til indløseren. Gatewayen tilbyder en løsning, der gør det muligt for webshopejeren at acceptere kort i sin webshop og administrere betalinger.

Her er en liste over ting, som du bør overveje, når du vælger din gateway.

Indløseren

Indløseren håndtere transaktionen af penge mellem kortholder og webshopejer. Når indløseren modtager de kortinformationer, der er brugt til at foretage et køb på en webshop, tjekker de hos kortholderens bank om kortet er gyldigt, og om der er tilstrækkeligt med penge på kontoen til at gennemføre transaktionen. Hvis kortet er gyldigt, bliver købet autoriseret og indløseren reservere pengene på kortholderens konto. Indløseren får senere besked om, at hæve pengene på kortholders konto. Indløseren overfører pengene til webshopejeren i overensstemmelse med en betalingscyklus fastsat i indløsningsaftalen.

Du bør overveje disse ting, når du vælger din indløser.

Udstederen

Den part, der udsteder kredit- eller debetkortet, oftest en bank. Banken sørger for den konto, der er koblet sammen med kortet. Bankens rolle er at bekræfte de transaktioner, der foretages med kortet ved at godkende kortdetaljer og bekræfte at der er tilstrækkeligt med penge på kontoen.

Kortorganisationen

Kortorganisationen repræsenterer et link mellem indløser og udsteder. En kortorganisation muliggøre udvekslingen af kortinformation og penge for en autoriseret transaktion mellem indløser og udsteder. Visa og Mastercard er eksempler på populære kortorganisationer.

Hvorfor Four Party Scheme når der er seks parter?

Four Party Scheme sætter fokus på de fire nøgleparter i en transaktion (kortholder, webshopejer, indløser og udsteder), men det er vigtigt ikke at glemme de andre to parter. Gatewayen er nødvendig for behandlingen af kortinformation og er også oftest den virksomhed, der har kontakt til webshopejeren (gør det muligt for webshopejeren at håndtere end transaktion, osv.). Kortorganisationerne (fx. Visa og Mastercard) er lige så vigtige, da de håndterer informations- og pengeoverførslen mellem indløser og udsteder.

Betegnelse “Four Party Scheme” bruges, fordi de fire centrale parter er helt separate enheder, mens gatewayen og kortorganisationen er parter, som deler og plejer forbindelser mellem dem. Nogle gange er en part integreret i en anden. For eksempel tilbyder nogle indløsere en komplet løsning, hvor gatewayens ydelser er en del af den samlede pakke. Et andet eksempel er den gamle betalingsmodel, hvor udstederen (altså banken) også tog sig af indløsningen. Dette kaldes Third Party Scheme.

Opsummering

Kort sagt består en transaktion af to dele. I første del bliver kortinformationen sendt fra kortholder, gennem alle parter, og ender hos udstederen. Hvis kortinformationerne er gyldige bliver betalingsefterspørgslen godkendt. I anden del overføres pengene i modsat retning, fra udsteder, gennem indløser, og ender hos webshopejeren. Når webshopejeren har modtaget sin betaling for det produkt eller den service han har solgt, er betalingsprocessen fuldendt.

Tilbage til Clearhaus.com