Tilbage til bloggen

E-handel i tal: Sådan handler vi online

Hvor meget køber vi online?

Danskerne er vilde med nethandel. Faktisk så vilde, at den danske nethandel i 2016, ifølge FDIHs årsrapport, rundede 100 milliarder kroner. Mere præcist brugte danskerne 100,7 milliarder på onlineshopping, hvilket er 16% mere end i 2015. De 100,7 milliarder var fordelt på 162 millioner handler, hvilket er 10% flere handler end i 2010.

I 2015 udgjorde e-handel 24% af den samlede danske detailhandel. Denne andel var steget til 27% i 2016.

Graf over andelen af onlinekøb i 2016 og forventet 2020
Online vs Offline indkob

Hvem køber online?

Danmarks Statistik estimerer, at 3,4 millioner danskere mellem 16 og 89 år køber varer eller tjenester online. Det betyder, at kun hver fjerde dansker foretager alle sine køb i fysiske butikker.

1 ud af 4 menneskefigurer udfyldt
3 in 4 Danes online

Næsten 90% af alle i alderen 16-44 år handler på nettet, hvorefter andelen falder for de ældre befolkningsgrupper. Det ser dog ud til at flere og flere ældre begynder at handle online.

Hvad køber vi online?

Graf over hvilke produkter vi køber online
e-Handel indkob kategorier

En udgivelse fra Danmarks Statistik viser, at tøj, sports- og fritidsudstyr samt rejsebilletter (fx. til fly eller tog) er de mest populære produktkategorier, når det gælder nethandel. 61% af de danskere, der i 2016 har foretaget et køb online, har købt et produkt i disse kategorier. Desuden er ferieboliger og boligtilbehør også populært at købe online.

Bliver kategorierne opdelt en smule anderledes, kan vi se nærmere på de forskellige produktkategoriers andel af internethandlen. Tøj, sko og smykker samt film, musik, bøger og legetøj er de ting, vi oftest køber på nettet. Af de 162 millioner onlinekøb i 2016, bestod 18% af tøj, sko og smykker, mens 15% bestod af film, musik, bøger og legetøj.

Illustration af hvor mange % af onlinehandler der er inden for forskellige kategorier
Antal e-Handler fordelt pa kategori

Ser vi derimod på fordelingen af det samlede beløb brugt online, er det nu rejser, der udgør den største andel. Det er selvfølgelig fordi, rejser oftest er dyrere end en bluse eller en bog. Vi bruger dog alligevel mange penge på tøj, sko og smykker, nemlig 14% af de ca. 101 milliarder kroner brugt online i 2016.

Oversigt over hvor mange penge vi bruger inden for hver kategori
Forbrug i dkk fordelt pa kategori

Vi køber langt flere fysiske produkter (76%) end vi køber services og oplevelser (24%).

Hvor ofte køber vi online?

Graf over hvor ofte vi handler online per måned

Danskerne handler hyppigt på nettet. Mere end halvdelen (54%) af de danskere, der handler på nettet, handler minimum 3-4 gange om måneden. Tendensen har de seneste år været, at danskerne shopper online oftere og oftere. Børnefamilier er den gruppe der oftest handler på nettet, hvorimod pensionister er dem som klikker varer hjem færrest gange på en måned.

Hvorfor køber vi online?

Danskerne har forskellige motiver for at vælge onlineshopping fremfor at handle i de fysiske butikker. Den primære årsag, angivet af 22% af onlineshoppere, er, at de varer de køber, er billigere på nettet end de er i fysiske butikker. Sortiment har ligeledes noget at skulle have sagt. Nogle handler online fordi det de køber, kun kan fås på nettet (17%) eller fordi der er bredere udvalg online (6%). Desuden nævner 32% forskellige tidsrelaterede aspekter, som den primære årsag til, at de vælger at handle online.

Graf over hvorfor vi handler online
Arsager til e-Handel

En af de nævnte årsager til at købe online er, at man kan handle når man har tid. Det, kombineret med, at webshops er så lettilgængelige gør, at en fjerdedel af onlinekøb er impulskøb.

Graf over hvor stor andel af køb er planlagte, impuls, rutine eller abonnement
Planlagt vs impulskob

Hvordan betaler vi online?

Grafer over hvilke betalingsmetoder vi bruger online
Hvordan betaler danskere online?

Majoriteten (81%) af danskerne bruger deres betalingskort når de handler på nettet. Kun få bruger andre betalingsformer, som netbank (5%), Paypal (5%), faktura (3%) eller Mobilapps (3%). Mobilapps, fx. MobilePay, bliver mere og mere populære. De resterende 3% gav andre svar.

Fra hvilke enheder køber vi online?

Graf over hvilke enheder vi bruger til onlineshopping
Denmark online payments devices

Når danskerne klikker varer eller tjenester hjem fra en webshop sker det oftest på deres computer (69%). 18% bruger sin tablet til onlineshopping, mens 11% køber fra sin telefon. De sidste 2% gav andre svar. Telefonen bruges oftere og oftere til onlineshopping. Noget tyder desuden på, at nogen foretager en søgning efter et produkt på deres telefon men finder computeren frem, når købet skal gennemføres.

Tilbage til Clearhaus.com

Stil et spørgsmål

Later
Send

Helpdesk Suggestions: