Tilbage til bloggen

Ordbog: Betalingsbegreber som du bør kende

Det kan være ret forvirrende at have med onlinebetalinger at gøre. Især hvis du er ny inden for e-handel eller lige har startet din egen webshop. Du vil støde på nogle meget specifikke begreber, som du skal kende for at kunne administrere dine betalinger og kommunikere med dine kunder.

Derfor tænkte vi, at der var tid til at lave et blogindlæg, som fungerer som en holistisk ordforklaring af betalingsbegreber - en som ikke kun definerer hvert begreb, men som også tilbyder hjælpsomme ressourcer, hvis du ønsker at lære mere om begreberne. Vi håber du kan gemme indlægget i bogmærker og vende tilbage til det, når du har brug for det.

Oversigt over de forskellige begreber inden for betaling
Betalings Begreber Infographic

Four-Party Scheme

Er et begreb, som beskriver de parter, der er involveret i en onlinetransaktion. Faktisk er der 6 parter, som samarbejder for at gennemføre en betaling. De fire centrale parter er kortholder, merchant/webshopejer, indløser og kortudsteder. Dog spiller kortorganisationen (fx Visa eller Mastercard) og gatewayen også en meget vigtig rolle. Du kan læse meget mere om four-party scheme lige her.

Betaling/Transaktion

Begrebet betegner den betaling, som en kunde/kortholder foretager i en webshop. Denne transaktion bliver så behandlet af de andre parter i four-party scheme. Begreberne “betaling” og “transaktion” bruges synonymt i betalingsindustrien.

Behandling/Processing

Dette begreb omfatter alle handlinger, som er nødvendige for at håndtere en transaktion. Fra transaktionen indtræder i systemet, til den forlader det. Clearing og settling (afregning) er en del af behandlingsprocessen. Indløseren er ansvarlig for behandlingen af en betaling, men har brug for hjælp fra gateway, kortorganisation og kortudsteder for at gennemføre den.

Clearing

Clearing er en proces, hvor transaktionsdetaljer og kortdetaljer bliver overført, afstemt og nogle gange bekræftet. Gatewayen registrerer kort- og transaktionsinformationen i webshoppen og sender denne information til indløseren. Informationen sendes derefter gennem kortorganisationen til kortudstederen. Pengene til betalingen af købet bliver så flyttet fra kortudstederen (banken) til indløseren.

Clearing har blandt andet til formål at autorisere købet.

Autorisering

Indløseren kontakter kortudstederen (kortholders bank) for at autorisere betalingen. Det betyder egentlig, at kortet bliver valideret. Kortudstederen skal bekræfte kortinformationen og sikre, at der er nok penge på kontoen til at dække købet.

Settlement/Afregning

Afregning er den sidste proces i behandlingen af en transaktion. Indløseren afregner sin konto med webshopejeren ved at udbetale pengene, som hører til transaktionen. Pengene er nu hos sin endelige og retmæssige ejer og transaktionen forlader behandlingssystemet.

Autentificering

Autentificering går ud på, at afgøre om kortholder i virkeligheden er, hvem han udgiver sig for at være. Altså, om den person der foretager købet er den retmæssige ejer af kortet. Autentificering udføres ikke altid når en transaktion behandles, men bruges dog oftere og oftere. Autentificering kan tilføjes som et ekstra sikkerhedstrin for at reducere risikoen for svindel. 3-D Secure er et eksempel på en autentificeringsproces - læs mere om det her.

Tilbagebetaling/Refund

En tilbagebetaling er et beløb, som webshopejeren beslutter sig for at betale tilbage til en kunde. Der kan være mange årsager til en tilbagebetaling, fx at kunden returnerer varen, kunden klager over et defekt produkt osv. En tilbagebetaling er frivillig set fra webshopejerens synspunkt.

Chargeback

En chargeback er en ufrivillig tilbagebetaling, som webshopejeren tvinges til at betale. Hvis en kunde klager eller kræver en refundering, men webshopejeren ikke er enig, kan tvisten tages videre i systemet. Resultatet kan være, at webshopejeren bliver tvunget til at refundere beløbet til kunden.

Fordi indløseren er involveret i at håndtere en chargeback, opkræver de et chargeback-gebyr. Derfor er en chargeback dyrere end en frivillig tilbagebetaling. Chargebacks opstår ofte i forbindelse med misbrug af kort, det vil sige som resultat af svindel.

Capture

Når et køb foretages i en webshop og transaktionen er autoriseret, bliver pengene reserveret på kundens kort. For rent faktisk at hæve pengene på kortet, skal webshopejeren lave en capture. Capturen gør, at pengene flyttes fra kortholders konto til webshopejerens konto. En capture laves i shopmodulet eller hos gatewayen.

Det, der er vigtigt at huske er, at når der er tale om fysiske produkter må webshopejeren ikke lave en capture, før varen er afsendt til kunden.

Void

En void er mere eller mindre det modsatte af en capture. Købet er gennemført og pengene bliver reserveret på kundens kort. Men hvis ordren af en eller anden grund bliver annulleret, skal webshopejeren også annullere reservationen på kundens kort. Købet annulleres efter autorisering men før settlement/afregning. En void laves i shopmodulet eller hos gatewayen.

Rullende Reserve

En rullende reserve er en del af webshopejerens omsætning, som (nogle) indløsere beholder som reserve. Rullende reserver beholdes i et bestemt stykke tid, hvorefter reserven udbetales til webshopejeren. Indløseren beholder den rullende reserve som en buffer. I tilfælde af, at webshopejerens konto går i minus (pga. chargebacks) kan indløseren dække underskuddet med reserverne og dermed reducere sit tab på den givne kunde.

Hos Clearhaus består de rullende reserver af 5% af omsætningen og beholdes i 80 dage.

Interchange fee

En interchange fee er et beløb, som indløseren betaler til den kortudstedende bank og er derfor uden for både kortorganisationens og indløserens kontrol. En interchange fee kan enten være et fast beløb eller en bestemt procentdel af transaktionen.

Tilbage til Clearhaus.com